گردونه ی پویا صنعت سپاس پویا صنعت سپاس کرمان
پویا صنعت سپاس (محصول)

طرحهای توجیهی دراستان کرمان

« بنام خداوند بخشنده مهربان »  با سلام واحترام فراوان ، بیشتر ...
پویا صنعت سپاس (محصول)

راه اندازی تولیدی دراستان کرمان

با سلام وادب ، - مشاوره صنایع غذایی   بیشتر ...
پویا صنعت سپاس (محصول)

بسته بندی دراستان کرمان

 با سلام وادب ، - مشاوره تولید وبسته بندی غذایی : بیشتر ...
پویا صنعت سپاس (محصول)
پویا صنعت سپاس (خبر)

طرحهای تولیدی وتوجیهی سال جدیددراستان کرمان

( بنام خداوند جان وخرد ) باسلام وادب فراوان، بیشتر ...
پویا صنعت سپاس (تبلیغ)

طرحهای توجیهی وتولیدی غذایی در استان کرمان

با سلام و ادب ، استان کرمان دارای ویژگیهایی فراوان و قابل توجه میباشد و جهت سرمایه گذاری وحرکت اقتصادی مکان بسیار مناسبی است . فقط : منطقی و اصولی و واقع بینانه و با نظر و تاییدیه کارشناسی اقدام کرده و تخصصی و حرفه ای عمل نمایید تا موفق گردید . - مشاوره و اجراء درامور پروژه ه بیشتر ..
پویا صنعت سپاس (تبلیغ)

طرحهای توجیهی وتولیدی در استان کرمان

با سلام و ادب فراوان ، دفتر پویا صنعت سپاس با بیش از 2 دهه حضور و تجربه در امور صنعتی ، تولیدی ، بسته بندی و اجرای طرح و پروژه های تولیدی(صنعتی و نیمه صنعتی) - -- (مشاوره ، مدیریت ، اجراء) -- : - ارائه طرحهای توجیهی با مطالعات و بررسی های فنی و اجرایی، محاسبات مالی ، اقتصادی و باز بیشتر ..
پویا صنعت سپاس (تبلیغ)

راه اندازی تولیدی و بسته بندی غذایی در کرمان

با سلام و ادب ، - دفتر پویا صنعت سپاس : ( تخصصی و تضمینی ) - - انواع طرح توجیهی ( مشاوره و اجراء ) : - ارائه انواع طرح توجیهی همراه با مطالعات ، محاسبات مالی ، اقتصادی ، فنی و ...- امکان سنجی طرح - - همکاری در اخذ مجوزهای صنعتی وبهره برداری - - راه اندازی تخصصی کارخانجات و واحدهای تو بیشتر ..
پویا صنعت سپاس (مقاله)

تولید مواد غذایی و بسته بندی کالاها دراستان کرمان

                                                           بیشتر ...
help : بیش از صدهزار کاربر که همگی در حوزه تجارت و کسب و کار خود در سایت هفت گردون عضو شده اند بستر بسیار مناسبی را برای این ارتباط فراهم نموده اند .شما میتوانید با شبکه ی اجتماعی –اقتصادی هفت گردون شرکای تجاری خود را انتخاب نموده و به صورت دائم و روزمره با آنها 2015-10-07 05:36:36
پویا صنعت سپاس (مقاله)

طرحهای توجیهی غذایی دراستان کرمان

                                         « بنام خداوند بخشنده مهربان » بیشتر ...
پویا صنعت سپاس (محصول)

مجری امور صنایع غذایی و بسته بندی

- (مشاوره - مدیریت - اجراء ) - با لطف و یاری خداوندو بابیش از 2 دهه تجربه درخدمت صنایع کشور هستیم: بیشتر ...

 |